2009-07-18

Vill du gå några mil i mina gamla Frye Boots”Herren giver och Herren tager”, som bilhandlaren, den Ärlige Roffe på Vanadisvägen alltid sa, när missnöjda kunder kom och klagade på bilen de köpt. Men vem fan orkar bry sig.

Nu skall jag sova middag och när jag vaknar skall jag gå ut med hunden. Som vanligt går vi ner till ån och tar rast på en soffa där vi båda tar oss friheten att bara njuta av försommarbrisen och att ännu få leva en liten tid. Därför … Gläd dig du som än ser solen!

2008-09-22

Är ni två volontärer eller en eldsjäl som gör upp eldGoda exempel startas i regel av entusiaster som brinner för sin fråga och som är beredd att lägga ner många tusen obetalda timmar för att kunna utveckla denna fråga till något som ger synbarliga resultat. Ofta är eldsjälar otåliga ”görare” som avskyr byråkrati och ”långbänkar” och som inget annat vill än att så snabbt som möjligt komma till skott.

Det är inte alla eldsjälar som passar i samhällets huvudfåra. Av olika anledningar kan de ha kommit på kant med de spelregler som gäller i den offentliga vardagen. Men oavsett detta har eldsjälarna ofta just de egenskaper i form av exempelvis mod och envishet och erfarenhet som i slutänden kan ge dem och de verksamheter de bedriver status av ett gott exempel om man från den eventuella samarbetspartnerns sida förmår att slussa in dem i ett konstruktivt utvecklingsarbete. Förmåga att kunna bygga broar mellan eldsjälar och etablissemanget är därför en viktig fråga. Inte minst för våra frivilligorganisationer att ta till sig.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , , , ,
.

2008-09-20

Om den sköna och dygdiga Suzanna
Om 300 år har Suzanna badat i 3000 år. Det var nämligen så länge som den eviga sagan, Suzanna i badet, blev nedtecknad någonstans långt borta i Österlandet. Att sagan överlevt under alla dessa år beror helt säkert på att den innehåller så många eviga mänskliga särdrag, som alltid har varit och alltid kommer att vara lätt igenkännliga av de flesta människor oavsett var de bor och oavsett vilken kultur de kommer från. Sagan handlar om översitteri, lögner, förtal, rättvisa och erotik. Då för 2700 år sedan måste sagan ha uppfattats som en pornografisk kriminalroman där en kvinnas heder ifrågasattes av 2 hedervärda män.Sagan om Suzanna tillhör de bibliska apokryferna och är ett tillägg till Daniels bok. Handlingen är i korthet en berättelse om hur den sköna och dygdiga Susanna hamnar i knipa när hon tar ett bad i sin parkdamm. Suzanna har just skickat iväg sina pigor för att hämta sminket som hon glömt ta med sig, när två herrar som skall besöka hennes make Joakim passerar en bit från dammen och då ser den sköna damen, helt naken.De två blir alldeles till sig av fortplantningslusta och smygtittar bakom några buskar. De bestämmer de sig för att ränna sina spjut i henne. De tänkte inte genomföra sitt dåd med våld utan genom hot. När så sagan fortsätter kan man med fog säga att de två herrarna bedrog sig och gick slutligen ett gruvligt öde till mötes. För den vetgirige som vill veta hur det gick för den sköna Suzanna föreslår jag att ni läser Fredmans sånger, nummer 41 av Carl Michael Bellman. Eller klickar man på myntet ovan!Jag har framför mig en gammal bok, den svenska översättningen av Pietro Aretinos Ragionamenti, en numrerad bibliofilupplaga från 1936, med den svenska titeln Samtal (om nunnornas liv och de gifta kvinnornas liv och skökornas liv). Boken skrevs under förra delen av 1500-talet och illustrerades med bilder som är så ekivoka att den mest förhärdade macho torde rodna om han fick tillåtelse att bläddra i den gamla dyrgripen. Man brukar säga att tiderna förändras. Det är nog så sant som det är skrivet. Men i ett avseende har vi inte förändrats mer än en hårsmån det sista 2700 åren. När det gäller spelet mellan hane och hona är vi fortfarande kvar i våra grottor. Därför vågar jag publicera ett litet bildspel som nästan når gränsen till det oanständiga. Bildspelet är onekligen erotiskt. Men så ekivokt som 1500-talets Ragionamenti är det definitivt inte, även om gränsen är nära och nära skjuter ingen hare!TILLÄGG: Pietro Aretino, italiensk skald, född 1492 i Arezzo, död 1557 i Venedig. Med anledning af en satirisk sonett förvisad från sin födelsestad, begaf han sig till Rom, der han fick en liten syssla vid påfliga hofvet, men då han utgifvit sina Sonetti lussuriosi (16 skamlösa dikter), förvisades han äfven från denna stad (1524). Han fick likväl återvända, sedan han under tiden funnit mäktiga gynnare i Giovanni de’ Medici i Florens och Frans I af Frankrike. Å nyo förvisad från Rom, tog han sin tillflykt till Venedig, der han kom till stort välstånd, ej minst genom gåfvor af furstar och förnäma herrar, som fruktade hans skarpa satir. Sålunda fick han t. o. m. af kejsar Karl V ett ganska stort årsunderhåll. För att åter försona sig med påfven, skref Aretino flere andaktsböcker, och Julius III gaf honom verkligen en rik belöning. Bland Aretinos satiriska och qvicka, men i hög grad anstötliga arbeten stå främst hans fem lustspel, Marescalco (1530), Cortigiana (1537), Ippocrito (1542), Talanta (1532), Il filosofo (1549) och sorgespelet Orazia. - A. räknas bland sin nations klassiska skriftställare. Han kallades af sina samtida "Il divino" (den gudomlige) och "Flagello de’ principi" (furstarnas gissel).
KÄLLA: Nordisk familjebok - 1800-talsutgåvan - Första bandet

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , , , , , ,
.

2008-09-07

Ett bildspel om hundar, arbetare och dödenEn hund är en domesticerad underart av vargen. Hunden sägs ofta vara människans bästa vän, och finns i många olika raser, vilka i Sverige organiseras av Kennelklubben. Trosläran om hundar kallas kynologi. En hund av honkön kallas tik eller hynda och hennes ungar kallas valpar.

En arbetare är en vanlig person som erbjuder sin arbetsförmåga till en arbetsgivare. I Svea Rike kan en arbetare vara allt från ingenting till stadsminister. Politiskt sett är en arbetare alltid en socialdemokrat. Alla som arbetare och som inte är socialdemokrater, räknas som tjänstemän.

Döden är när Domaren beslutat om Game Over i Livets Monopolspel!

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , , , ,
.

2008-05-05

Med Ebba Brahe i Gränna
Ebba Brahe kommer från kung Magnus Ladulås vittomtalade Visingsö till herr Per Brahes väldiga grevskap, som när det var som störst på den gamla goda tiden, omspände över tolv kvadratmil fördelade på över 20 socknar i Småland, Västergötland och Östergötland. Per Brahes domän Visingsborg omfattade år 1569 sammanlagt 468 hemman och på 1640-talet ytterligare ungefär 100 hemman och då rikets största grevskap.

På Per Brahes tid motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att hemmansägaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal.

Läs även andra bloggares funderingar om och kring:
, , , , , , , , , ,

2008-05-01

Amerikanska krigsveteraner tar livet av sigNästan tjugo procent av de amerikanska soldaterna som återvänt från de två krigsskådeplatserna, Irak och Afghanistan, rapporterar att de lider av Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (från det engelska Post Traumatic Stress Disorder). Av de drabbade har endast lite mer än hälften sökt hjälp. Vad som händer med de krigsveteraner som inte söker eller får hjälp är känt sedan länge. Det kan faktiskt gå hur illa som helst! Ett trovärt exempel ges i en bok av författaren David MorrellEn jurist som hävdar att 18 veteraner från de två krigen tar livet av sig varje dag, har stämt den amerikanska regeringen och kräver att en federal domare ålägger Bushadministrationen att tillhandahålla bättre mentalvård. USA:s myndighet för soldatveteraner förmår inte ta hand om det växande problemet med Post traumatic stress disorder (PTSD) som vållats av USA:s krig i Irak och Afghanistan, hävdar juristen i stämningen enligt Reuters. Under vinterhalvåret har 1467 veteraner tagit sitt liv medan de väntat på att få sin vård ansökan godkänd.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , ,

2008-03-09

KFUM och deras egen messianska portalfigurMängdläran är den del av matematiken som sysslar med mängder. I Sverige infördes mängdläran på 1960-talet i skolmatematiken av en grupp ganska verklighetsfrämmande universitetsmatematiker. Den fick till en början en stor plats i undervisningen, också i grundskolan, men är numera i stort sett borttagen. Man brukar säga att den generation barn och ungdomar som tvingades på Mängdläran blev en förlorad matematisk generation. Man brukar också säga att vi människor lär oss av vår historia trots att det visat sig att vi ingenting lärt av vår historia. Skälet är att vi så gärna vill tro att tidens profeter är så ofelbara att vi själva kan sluta tänka för att helt förlita oss på den kloka profetens klara syn om tillvarons problemlösningar. Jörgen Lycke menade att det bedrägliga var som getaben i heliga relikskrin. Det enda jag kan säga är:


Andras ord om KFUMs messianska portalfigurAnders Carlberg föddes 1943. Han är bland annat grundare av och VD för Fryshuset och ordförande i Söder Basket. Carlberg var ordförande i Vänsterns ungdomsförbund 1967-1970 och spelade en framträdande roll under den så kallade kårhusockupationen i Stockholm 1968. Vid splittringen av Vänsterns ungdomsförbund 1970 grundade han FK, Förbundet Kommunist tillsammans med minoritet av förbundet. Senare har Carlberg engagerat sig i socialdemokraterna.

År 1984 grundade Carlberg Fryshuset på uppdrag av föreningen KFUM Söder i Stockholm. När aktiviteterna hade kommit igång bildades stiftelsen Fryshuset, vars huvudman än idag är KFUM Söder. Sedan dess har Fryshuset, med Anders Carlberg i spetsen, stadigt vuxit och är idag en samlingspunkt för ungdomsverksamheter inom områdena sociala projektpassionerade intressen och utbildning.

Anders Carlberg har ofta deltagit i den offentliga debatten om ungdoms-frågor, samtids och framtidsfrågor, bl.a. gällande kriminalitet, våld, främlingsfientlighet, demokrati, könsroller, andlighet, etik och moral, och vuxnas ansvar för ungdomars livsvillkor. Hans budskap har ibland varit kontroversiella och bygger i huvudsak på att samhällets tillstånd står och faller med vår förmåga att skapa relationer och tillvarata människors egen kraft och förmåga till förändring.


Mina egna ord KFUMs messianska portalfigurJag är så trött på herr Anders Carlberg. En man som grävt sig in i alla partiers innersta gemak och nu är oåtkomlig för kritik från alla håll. En man som på något outgrundligt vis blivit utnämnd till Sveriges Riksfarsa och som alltid vet bäst. Hur kan Anders Carlberg ha blivit till en ikon i alla läger som ingen ifrågasätter. Carlberg själv menar: "Jag vill inte ha någon position, alltså är jag inte kontrollerbar"

Sanningen är att entreprenören och byggarbetarbasen Carlberg nått en betydande position av makt som innebär att alla lyssnar och tror att Carlberg ensam bär sanningen. Men sanningen är inte enbart Anders Carlbergs. Sanningen har vi alla en del av. Vi skall därför inte sluta att lyssna på Anders Carlberg. Han är en rolig berättare med en retorisk skicklighet som stundtals både är roande och givande. Men vi får inte sluta att ifrågasätta sanningssägarna! Allra minst Anders Carlberg!

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , , ,
.

2008-02-11

Miljöpartist gick till angrepp mot de hemlösaDet finns politiskt stolpskott i alla partier. Frågan är dock om inte dessa stolpskott är allra mest frekventerade i Miljöpartiet eftersom Miljöpartiet tycks ha för vana att låta vilka idioter som helst bli politiska förebilder i och för Miljöpartiet.

Det finns ingenting som säger att man måste dricka sprit och röka oupphörligt från tidigt på morgonen till sena natten” skriver Birgitta von Nandelstadh, miljöpartist i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, i ett brev till Rolf Nilsson, ordförande i Föreningen Stockholms hemlösa. Detta efter att Nilsson brevledes klagat på stadsdelsnämndens sätt att hantera bostadsfrågan. I ett svar skriver von Nandelstadh bland annat: ”Det är ytterst få hemlösa som klarar ett eget boende i de gamla och extremt lyhörda kommunala bostadsbolagens lägenheter. En hänsynslös missbrukare kan nämligen förstöra livet för alla övriga hyresgäster och deras barn”.

Rolf Nilsson är upprörd över tonen i brevet och frågar sig om von Nandelstadhs åsikter är representativa för stadsdelsnämnden. När någon kommer med kritik tystas den ner av beslutsfattare som av någon anledning tycks ha väldigt starka drivkrafter att behålla den ordning som råder. Nilsson pekar på att det är svårt för hemlösa att inte förlora sin värdighet när de tvingas tigga och be hos socialtjänsten. Det outtalade ultimatum som lyder: ”Följ våra regler eller var utan” är inte värdigt en demokrati.

Birgitta von Nandelstadh är trött på att hemlösa lägger ansvaret på andra. ”Det är inte alltid andras fel att det gåt åt helvete. En vuxen människa har själv ett ansvar för hur man lever sitt enda liv! Om man har barn måste relationen till barnet gå före till exempel kompisar. Det finns ingenting som säger att man måste dricka sprit och röka från tidigt på morgonen till sena natten varje dag året runt. Detta är någonting man själv väljer att göra istället för att gå till ett arbete och ha en familj.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , ,
.

2007-12-27

Endast avsett för vuxna som levt mer än 60 år

Endast avsett för vuxna som levt mer än 60 år

Det är lite lustigt det här med pinuppor. De har liksom alltid funnits, i vart fall i mitt liv. De allra första pinupporna i livet hittade vi pojkar på 50-talet i olika damtidningar på sidorna för damunderkläder. Men de snyggaste pinupporna var av plåt och var fastsatta med ståltråd på alla lastbilars kylargrillar. Lastbilspinupporna var alltid färgglada brudar som alla vi smågrabbar på 50-talet blev förälskade i.

I denna mörka tid av knepiga sexuella avarter med gruppvåldtäkter och pedofili i spetsen är det väl dags att omvärdera 50-talets pinuppa till den ikon hon då var, nämligen söt, prydlig och präktig. Någon hänsyn till vad fittstimmet i ROKS anser i saken behöver man inte bry sig om. Radikalfeminister och sura kärringar som anser att alla män är som kåta vandrande dildos, hör inte hemma i ett modernt samhälle.

Vill du veta något om fittstimmet Riksorganisationen för Kvinnojourer skall du klicka på (ROKS). Vill du hellre titta på Gil Elvgrens snygga pinuppor så skall du klicka på ordet (Nyckelhål) eller på bilden ovan.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , ,

2007-12-20

God Jul alla hemlösa som bor i slumkvarterenKlicka på artikeln för att läsa om vad för slags värld jag drömde om 1999!

Jag hade en vision om det goda samhället. En gemenskap där alla tar ansvar för varandra, ett samfund där rätt är rätt och fel är fel. Jag trodde att Kristdemokraterna vill forma en politik som solidariserar sig med de sjuka, svaga och förtryckta. Kd tycks ha misslyckats med det mesta i den fördömda alliansen. Kd:s partitopp har fegat ut fullständigt och blivit en stödtrupp för moderaterna i deras strävan att dela upp svenskarna i två grupper. Nämligen de närande, de som arbetar och sköter sig och de tärande som är lata, arbetslösa och sjukskrivna.

Tre frågor har Kd trots allt fått fritt spelrum för, nämligen:

1.) Maria Larsson lanserar "Alkoholhjälpen" ??
2.) Förslaget om en "Civilkuragelag" ??
3.) För ett "Schystare Sverige" ??


Den enda av Kristdemokraternas tre flumpunkter jag orkar kommentera är förslaget om en Civilkuragelag. De andra punkterna orkar jag inte ens tänka på. Man kan med fog undra om de klurats ut på en ungdomsgård.

Civilkurage är förmågan att stå upp för sina värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen. Man kan väl inte lagstifta att människor skall visa civilkurage. Jag har träffat människor som blivit livrädda när en knähund på tre kilo kommer hoppande och skuttande. Hur skall dessa ynkryggar våga visa civilkurage när de ser en 12-årig unge blir rånad på sin mobiltelefon eller en försvarslös kvinna utsätts för trakasserier.

Läs även andra bloggares åsikter om att vara:
, , , ,

2007-12-08

Billy Östh räddar fritidsgården i BjörkhagenDen 25 oktober 2001 besökte den dåvarande borgerliga majoriteten och inte en enda ur oppositionen i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Björkhagens fritidsgård efter ett sk. medborgarmöte. Förvaltningen hade föreslagit politikerna att lägga ner gården för att spara 400.000 kronor. Detta möte mellan ungdomar och politiker räddade gården existens.

Moderaten Billy Östh som var ordförande i stadsdelsnämnden hade aldrig tidigare besökt fritidsgården, trots att han bodde bara ett stenkast därifrån. Billy blev faktiskt kvällens store hjälte. Vad få minns är att ungdomarna hade bjudit in politikerna till ett sammanträffande kvällen innan för att förmå dem att låta gården vara kvar. Vad ännu färre nog minns är att en tidigare gruppledare i stadsdelsnämnden fanns med i kulisserna hela tiden och stöttade ungdomarna och faktiskt hade haft möte med dem i god tid innan de konfronterades med politikerna för att ge dem goda råd hur de skulle ställa sina frågor och uppträda (politiker är känsliga varelser). Den förre gruppledaren och den tidigare friitidsgårdsföreståndare Evy Tiensuu hade ett gott samarbete med ungdomarna i förarbetet till det som vi kallade "Rädda Björkhagsgården"

Vem denne politiker var är idag glömt av de flesta. Vad man i alla fall minns är att han kämpade för att alla ungdomar skulle få en bättre värld att leva i och att han tog detta så bokstavligt att han faktiskt lade ner tusen och en natt som nattvandrare för att kunna stötta de ungdomar som riskerade att komma snett i tillvaron. Om någon minns hans namn så vore vi tacksamma om ni kunde höra av er till webbmaster Vi minns heller inte vilket parti han tillhörde, mer än att det var litet. Däremot vet vi att han synliggjorde sitt lilla parti på ett sätt som aldrig tidigare skett i stadsdelen. Äras den som äras bör anser vi är rätt och rimligt. Utan den före detta politikern hade stadsdelen haft färre verksamheter för barn och ungdomar eftersom sådana verksamhet tillhör de icke lagstadgade och således kan läggas ner efter behag när man måste spara en krona eller två. För så är det med politiker. "De ser bara alltings pris och ingentings värde"

Den f.d. politikern hade till skillnad från sina kollegor ingen förmåga att schackra med sina hjärtefrågor. Det vet var och en som såg honom dessa tusen och en natt på gator och torg tillsammans med stadsdelens ungdomar. De vet de föräldrar som har ett gott minne eftersom de fortfarande håller kontakt med honom. Men så har det väl blivit att politikerna sedan dess skrivit om sin historia. Så har det alltid varit och kommer att så förbli. Men politikernas historia om hur det egentligen gick till är inte alltid en sann bild av hur det egentligen gick till eftersom det finns minst en bild till!

Läs även andra bloggares åsikter om politikernas historia:
, , , , , , ,

2007-10-25

Det är förbjudet att skräpa ned utomhusFrån kommunens hemsida
Det är förbjudet att skräpa ned utomhus! Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök. Miljökontoret har som myndighet möjlighet att förelägga den som skräpat ned att städa efter sig. Dessutom lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.

Mitt brev till ansvariga i kommunen
Det här med hundskit är inte så roligt. Ju mer skit desto otrevligare blir det. Men någon måste ta hand om hundskiten om den i organisatorisk form samlas till ett av kommunen anvisat ställe. Nu håller det på att gå överstyr i Dalbyhov eftersom en del hundägare nu kastar sina skitpåsar i Valhallabäcken. Visserligen drabbar det ingen fattig medborgare men recipienten skall inte behöva ta skit för att kommunen inte håller sin del i avtalet mellan medborgarna (medborgarnas skattekronor).
Jag bifogar några vackra höstbilder från vår hembygd och hoppas att kommunen skickar någon ansvarsfull miljömedveten tjänsteman eller kommunalarbetare och tömmer den skittunna som sedan flera dagar varit överfull. För att förenkla för utföraren att hitta så bifogar jag även en flygbild med pil som pekar mot skittunnan. För övrigt önskar jag er alla en fin dag, trots skiten, med mycket sol och värme :-)

Nyligen: , , , , , , , , , , , , ,

2007-09-16

Nationalromantiker möter den gode fiendenSent igår kväll stötte jag på en grupp ungdomar som höll på att klistra upp en affisch på ett skåp. När jag frågade vad de höll på med blev de lite osäkra och pekade på Uncle Sam. Jag blev lite förvånad eftersom ungdomarnas klädedräkt inte passade in i mina fördomar om hur USA-fientliga ungdomar skall se ut. Eftersom det var sen kväll så var det kolsvart där vi stod så jag såg inte hela affischen. En av ungdomarna pekade då på Uncle Sams höga hatt och visade mig att stjärnorna inte var femuddiga utan sexuddiga. Då förstod jag vad budskapet var. Ungdomarna tillhörde Sveriges enade patriotiska spjutspets mot judendomen. Jag blev inte så värst chockad eller upprörd eftersom jag på min tid kände de flesta av Stockholms alla skinnskallar. Jag var på den tiden hedersmedlem i Sthlm Skins och senare även i Stolta Skins.Vad jag däremot kände i djupet av mitt hjärta, var en stor sorg över det vägval dessa unga ungdomar gjort i livet. Skinnskallar och så kallade nynasister är sedan länge ett lovligt byte som inte har något skydd. De tillhör en grupp som man kan kalla för ”Den gode fienden”. Historien vimlar av dessa ”fiender”. För att nämna några av dessa får väl judarna stå först och zigenarna som nummer två. På tredje plats bör väl Tattarkravallerna i Jönköping 1948 komma. Det kommer att ta många år innan dessa förvirrade ungdomar börjar inse att världen är lite mer komplicerad än den synes vara. Deras väg mot insikt kommer att vara kantad med förakt, hat och avsky. Eftersom vi andra inte får tycka illa om andra grupper i samhället eller världen så låter vi vår frustration gå ut över dessa försvarslösa ungdomar som egentligen bara fått för lite sockerkaka i livet. Sensmoral: Andras ungar är också våra ungar!Klipp från webbencyklopedin Wikipedia:
Nationalromantik, nationell romantik, intellektuell och estetisk rörelse under 1800-talet och början av 1900-talet. Nationalromantiken var de konstnärliga uttrycken för nationalismen, som en nationalistisk gren av romantiken, och förekom i de flesta länder i Europa från början av 1800-talet och fram till realismen, tiden varierar dock från olika konstformer. Natur och landsbygd hyllas, liksom den egna staten.
Nationalromantiken kan ses som en reaktion mot industrialismen och det man såg som storstädernas "osunda" liv. Både Skansen och Nationalmuseum i Stockholm skapades under den nationalromantiska perioden i Sverige.
Min reflexion: Kan man verkligen vara en nationalromantiker utan riskera att bli kallad för nynazist?
Tillägg 2007-09-17 - Besök gärna den här länken - Att föda rasismen

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , , , , ,
.

2007-09-07

Jag har blivit berövad lösenordet till min e-postEfter samtal med supporten på Com Hem och ytterligare två personer har vi konstaterat att jag gjort mig skyldig till ett slarv som gränsar till ren dumhet. Jag har frivilligt avslöjat lösenordet till min e-post. Låt gå för att jag gjorde det av obetänksamhet. Konsekvensen av fadäsen blev att hela min adressbok blev kopierad och därefter skickades mejl till samtliga adressater i adressboken där jag Max Hobstig står som avsändare för mejlet (spammet). Detta är inte sant. Jag har inte skickat något massmejl. Jag har bara varit slarvig med sånt som borde vara hemligt. För detta slarv ber jag skamset alla berörda om ursäkt!

Nyligen: , , , , , ,

2007-06-19

Tears in Heaven - Maia in MemoryDen dag kom som alltid måste komma för alla dem som vill leva. Hon låg på sidan och flämtade och kämpade efter livet som sakta flyktade i en tid av sorg och klagan. Så hördes med ens det sista djupa andetag och en suck och en liten älva, så skir och vacker, visade sig vid hennes öra och svävade upp mot himmelen. Och just som den inte syntes mer kom ett gråt och en förtvivlan och en saknad över något som vi mist och aldrig mer skall ha.

Men älvan flög högre och högre till dess en väldig jägare syntes på norra himlafästet. Ty Orion såg och visste och sträckte ut sin hand och älvan gladdes och spred sitt stjärneljus från norr till söder. Då kom som vid himmelens jakt två stora hundar, den ena större än den andra. De bet i det skimrande ljuset så försiktigt och lent och flög över himmelen och visade ljuset sin plats.

Och ser man nu upp mot himmelen en natt skall man se en ny liten stjärna vid Orions fot. Den skimrar i älvans stjärneljus och blinkar och blänker; bara så som en saknad vän kan göra för att tårar skall hindras att blöta den kind som saknar en mest.

Nyligen: , , , , , , ,

2007-04-27

Bloggen är tyst för närvarandeBloggen är för närvarande helt tyst eftersom min hund Maia blivit sjuk. Idag är Maia en trött liten hund som fortfarande kan vifta på svansen. Men mycket mer än så är det inte kvar, av den rasande bitchen som tidigare kamperade med de allra största hundar hon kunde hitta. Klicka på nedanstående länk om du vill läsa mer:
The Irish Terrier Filbyters Maia

2007-03-31

Så här skriver jag på min hemsidaNu skall jag försöka berätta något som inte alltid är helt ordagrant sant. Berättelsen är ju hämtad ur minnets garderob. Man kan nog kalla det för en saga eller kanske en större sak i blivandet. Många har sagt att jag borde sammanställa alla mina äventyr och skriva en bok om allt jag sett, hört och varit med om. Och visst är det lockande att få ett prydligt avslut. För att inte tala om hur många som kommer att sätta gröten i halsen när de förstår hur minnets garderob även är fyllt med sånt som aldrig borde ha sparats. Det är väl dags att berätta hur det egentligen kom sig att jag tidigt hamnade i Long John Silvers sällskap och lärde mig att hata kaptener och all annan överhet lika mycket som jag lärde mig att älska friheten och livet till sjöss! Fan tro det, men skål ta mej fan!

Skrivkramp är ett metaforiskt uttryck som man begagnar när man fastnat i sitt skrivande och inte hittar någon inspiration till något nytt att skriva om. Jag har inte fastnat i hopplösheten och inte drabbats av någon skrivkramp. Tvärtom. Efter moget övervägande känner jag nu att skrivandet inom kort kommer att nå en ny publik.

Andra om: , , , , ,

2007-03-30

Min hustru behöver en Bugatti VeyronMin hustru behöver nog provköra raringen!Om man efter 30 år fortfarande älskar sin hustru så kan man gott överraska henne med något kul. Först tänkte jag att hon skulle behöva en kattunge eller en egen liten hundvalp. Men så kom jag att tänka på att hon behöver vara lite fri ibland. Smådjur behöver ju tas om hand och skötas som lindebarn. Det passar sig inte just nu eftersom hon har mig att ta hand om, jag har ju redan en hund som heter Maia Engelbrekt. Och det borde räcka för henne. Ni vet det där med vårstädning och tvätt och allt sånt där runt omkring.Fördelen med att köpa en Bugatti är att de inte sjunker i värde. Det är ju sånt man måste tänka på när man köper en ny bil, för man skall ju ha den några år. Man kan ju också tänka sig att hustrun vill ha en bil som det är lättare att packa in matkassarna i. Sånt får man tänka på. Kanske vill hon hellre ha en rymligare bil. Jag får väl titta lite på en begagnad Bugatti Royale. Den är ju rätt fin den också. Sen får jag väl sondera lite i smyg och kolla runt. Jag vill ju att hustrun skall bli glad när hon får bilnyckeln. Det måste ju bli rätt bil efter hennes behov. Det är hon värd, min fru.

Andra om: , , , Bugatti Veyron

2007-03-17

Kan man lita på sin GPS-mottagareGPS står för Global Positioning System och är ett militärt system av navigationssatelliter som tillhör USA. Satelliterna sänder ut radiosignaler som gör det möjligt för en radiomottagare att räkna ut sin position. Systemet täcker hela planeten och kan vanligtvis användas av vem som helst. Observera att det står vanligtvis! Idag när många fortfarande tror på tomten är det betydelsefullt att påpeka att man vanligtvis kan lita på sin GPS-mottagare!

Exempel på vanligtvis är om man tänkt företa sig en fisketur ut till sitt hemliga abborrgrund i avsikt att överraska sina vänner med en knäckebrödsmacka med sotstekta abborrfiléer som pålägg. Ett annat exempel på vanligtvis är om man vill ta en liten omväg till semestermålet för att njuta av den svenska naturen på småvägar.

Jag skall inte närmare gå in på begrepp som beräkningsmetoder, fasförskjutning, algoritmer eller den analytiska geometrin mer än att hänvisa till bilden ovan som glasklart visar att man inte kan kasta vare sig karta, kompass eller tabellböcker över bord bara för att man har tillgång till GPS som vanligtvis fungerar, men inte alltid! Ett gott råd är att göra som gamle finansminister Sträng. Livrem och hängslen är ett måste. Gärna en säkerhetsnål … åxå!

Andra om: , , , , ,

2007-03-10

Geodesi handlar om att mäta jordenGeodesin är en av de äldsta naturvetenskaperna och sammankopplades länge med astronomi och geometri. Den naturvetenskapliga geodesin studerar jordens form, tyngdkraftsfält och dess förändringar. En av geodesins viktigaste uppgifter är uppbyggande och underhållande av nationella och eller globala koordinatsystem, som är av stor betydelse för all geografisk information. Vidare utvecklas avancerade geodetiska mätningstekniker för noggrann positionering och navigering med hjälp av moderna satellittekniker (t.ex. GPS – Global Positioning System).Jag skrev år 1987 en uppsats, Från mätning till karta, som gick i tryck fyra gånger och som bland annat publicerades av (SKMF) Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening i tidskriften SINUS (nummer 2 och 3 under 1989). Uppsatsen användes som läromedel på den mättekniska linjen vid Åsö gymnasium och andra lantmäterienheter. Här kommer inledningen som kort sammanfattar äganderättens egen historia:

"Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter". Med dessa meningar, arkaiska som i en gammal landskapslag, inleds jordabalken. Associationen till äldre rätt ligger dock inte endast i språket. Knappast någon del av den svenska rätten kan sägas ha så stark historisk anknytning som fastighetsrätten. Jord och vad därtill hörde, utgjorde förr den enda egentliga formen av realkapital. Tillgång till jord kom därför att utgöra grundvalen för ekonomiskt och politiskt inflytande.

När fasta bosättningar uppkom, skedde detta på så sätt att en grupp människor bröt upp mark inom ett visst område och där började driva jordbruk. Den som nedlagt arbete ville också skörda, och det uppkom då en föreställning om företrädesrätt till ett visst område. Denna första jordäganderätt var emellertid inte förbehållen en viss individ, utan var en rätt som tillkom en grupp av människor. Det var alltså närmast en kollektiv äganderätt. Ur denna kollektiva äganderätt utvecklades så småningom en alltmer individualiserad jordäganderätt.

Även under en tid då jorden, såsom först var fallet, låg helt i sambruk blev det naturligt att betrakta tomten och bostadshuset såsom tillhörande en enskild individ. Senare kom en uppdelning av den odlade jorden mellan delägarna i byn . Tanken var givetvis också här att den som sådde också skulle skörda. Av naturliga skäl vet vi inte så mycket om detaljerna i denna uppdelning, som säkerligen var mycket skiftande.

Då en mer individualiserad rätt till jorden började framträda kom därför föreskrifter om skyldighet att, om man avyttrade sin jord, i första hand göra detta till en släkting. Äganderätt till jord har definierats på olika sätt under olika perioder. Den nu allmänt accepterade definitionen innebär att äganderätten skapas av de rättsregler som gäller i samhället. Med utgångspunkt från de idèer, som trängde igenom under franska revolutionen, definierade man däremot äganderätten som en i princip obegränsad rätt att förfoga över det ägda. Äganderätt till jord har således varierat under olika tidsperioder från en mycket begränsad rätt till det ägda till en ganska oinskränkt förfoganderätt.

Naturligtvis uppstod också kravet att kunna bevisa, vilken jord man hade äganderätt till och vad man fick avyttra. Någon form av mätning erfordrades. Denna mätning skulle också kunna dokumenteras på ett oantastligt sätt! Uppsatsen är en tidsresa från Egyptens repspännare >?
När jag idag, många år senare, läser mina sista rader i uppsatsen tar jag mig för pannan över min fräckhet. Lite full i skratt blev jag nog och aningen stolt över att jag redan då insåg att vissa sakare aldrig skulle kunna förändras, även om tekniken skenat iväg. Så här skrev jag då: Med dessa, mina sista ord, vill jag tillägna min uppsats, alla de inom den offentliga sektorn som ställts utanför och bedömts övertaliga av politiker och makthavare, vars enda ambition varit att visa "handlingskraft", en ambition som historien med all sannolikhet kommer att döma ut som fullständigt dådlös och inkompetent. För den vetgirige kan en förkortad version av uppsatsen från 1987 (-92) läsas om man klickar på uppsatsen.pdf

Andra om: , , , , ,

2007-03-06

Att inkludera hundarna som räddningsobjektNär jag tittar på den här vinterbilden uppfylls jag av glädje och ödmjukhet. Eftersom jag själv har hund så kan jag föreställa mig, att det kunde ha varit min hund som ligger där i vaken och fryser, utan möjlighet att komma upp. Jag blir nästan gråtfärdig när jag ser att räddningen är nära och ödmjuk när jag ser att vi inkluderar hundarna i vårt samhälle. Det finns delar av världen där man inte skulle lyfta ett finger för att rädda en hund i nöd eller ens bry sig.

Bloggar om: , , , , , ,

2007-02-27

GPS reklam för Garmin Nüvi 310Nüvi 310 är GPS-navigator, resehjälpreda och underhållingssystem i ett. Till skillnad mot lillebror Nüvi 300 har 310 även bluetooth vilket låter dig prata handsfree om du har en bluetooth-mobil! På det 512 MB stora inbyggda minnet finns detaljerade vägkartor över Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland, upptar ca 300 MB). Du kan även ladda ner och lyssna på MP3-låtar, eller varför inte föra över dina bilder och visa dem på den tryckkänsliga 3,5” stora TFT-skärmen som syns klart även i solljus. Dessutom finns funktioner som världsklocka, konverterare (valuta, mått, vikt etc) och miniräknare. Du har även möjlighet att bygga ut Nüvi med en språkguide och en reseguide. Den svensktalande rösten vägleder dig mot din önskade destination och intressepunkter som hotell, bensinmackar och annat. Du kan givetvis komplettera med dina egna punkter. Nüvi 310 drivs med ett uppladdningbart batteri (4 - 8 h drifttid) eller med hjälp av den medföljande 12V-cigkabeln. Inbyggd antenn med uttag för extern antenn. Mått 98x74x22 mm. Vikt 145 g. Lev inkl sugkoppsfäste för vindrutan och USB-kabel. (TEST)Om: , , , , ,

2007-02-12

Hundarnas Ronaldinho spelar fotbollDe enda hundar som kan spela fotboll är terrier. Bäst är den irländska och den näst bästa är foxterriern. Båda raserna passar som målvakt eller som back. Man har tidigare gjort olika tester på varför just terrierhundar är så bra i fotboll och kommit fram till att det är terrierns mod och dådkraft som är avgörande. Huruvida den tyska jaktterriern är lika god fotbollsspelare som foxen och den irländska har ännu inte testas. Men mycket talar för att tysken är lika framåt som sina två artfränder. Framförallt borde den tyska jaktterrierns enastående dådkraft vara en tillgång i viktiga derbyn.

Bloggar om: , , , , ,

2007-02-03

Blocket är den bästa säljportalenJag har sedan barndomen alltid varit hemskt fascinerad av gamla tavlor. Men de skall vara figurativa och säga betraktaren något om hur livet kan gestalta sig. Sedan Blocket kom till kan man köpa de gamla mästarna till rimligt pris. Egentligen är jag ute efter italienaren Leonardo da Vincis tavla Mona Lisa, men den här duger också. Jag kommer nog att slå till. Skall bara kolla med hustrun om vi kan komma överens om vart den skall hänga om jag nu slår till och köper skräpet. Det vore ju kul att ha nåt av Edvard Munch som så många känner till men så få vet någonting om. Bakgrund

Andra bloggar: , , , , , ,

2007-01-30

Den polisvänliga Svenska Piratposten har sjösatts

Till Svenska Piratposten

Efter mycket möda och stort besvär har äntligen bloggen Svenska Piratposten blivit till. Ambitionen är hög och tämligen ambitiös. Syftet är att i möjligaste mån vara polisvänlig utan att stöta sig med tjyvarna eftersom båda grupperna behöver varandra för sin existens. Gemensamt för de båda grupperna Tjuv och Polis är att de kostar samhället mer än vad som är rimligt. Samtidigt är jag den förste som menar att polisen behöver ännu mer av samhällets resurser. Samma gäller givetvis även för tjyvarna. Mer pengar till tjyvarna, både före och efter deras kriminella konfirmation, skulle bespara samhället miljarder. Till Svenska Piratposten kommer man om man klickar på bilden ovan eller på tidningen längst ner under Copyright i högermarginalen. Klicka alltså inte på Stockholms Fria!

Andra om: , , , , , ,

2007-01-27

Aldo Colliander - Boxaren från SkarpnäckAldo Colliander från Skarpnäck skall upp i ringen på proffsgalan i kväll. Matchen går på Scandinavium i Göteborg. Både jag och min hustru borde ha varit på plats i kväll. Men nu är det så med mina nerver att jag inte skulle kunna vara någon bra supporter till vår hjälte från Skarpnäck. Jag är så nervös så att jag inte vet vart jag skall ta vägen. Hade Aldo sett mig i det här tillståndet hade han klappat till mig med en lätt vänster och med barsk röst sagt till mig: ”Skärp dig för helvete”. Därför håller jag mig från Göteborg idag och ser matchen på TV istället! Hustrun lovar att hålla hand!

EFTERORD
Till den som mot förmodan missat allt om proffsgalan: klicka här

Bloggar om: , , , ,

2007-01-26

Politikerna är ansvariga för psykiatrins missarÄnnu en tragedi har skett i psykiatrins bakvatten. En liten grabb har fallit offer för en psykpatient som så sent som i november bedömdes som mer eller mindre frisk. Man kan tycka att det blivit rätt många vansinnesdåd de senaste åren och kan felaktigt dra slutsatsen att patienterna blivit tokigare eller att läkarna blivit sämre. Förklaringen är mycket enklare än så. Skulden skall läggas på alla de besparingskrav och alla de helt absurda krav på att bli effektiviare som psykiatrin blivit ålagd under lång tid. Det enda ljus jag ser i den stora psykiatritunneln är Anders Milton, den Nationella psykiatrisamordnarens rapport. Den 27 november 2006 lämnade Anders Milton över sitt slutbetänkande till socialminister Göran Hägglund och uppdraget avslutades i och med utgången av november. Här kan du läsa hela Anders Miltons rapport: Klicka här

Vård på psykiatrins slutenvård som jag skrev vintern 2004
Den psykiatriska verksamheten får helt underkänt: Det har varit mycket prat i media om psykiatrin den senaste tiden. Ett antal allvarliga händelser har fått politiker att kräva stor räfst och rättarting vad gäller vård och behandling av de psykiskt sjuka. Min erfarenhet är att det som egentligen brister är politikernas brist på kunskap om vilka resurser psykiatrin behöver för att göra ett bra jobb. Att politikerna nu (vintern 2004) fått kalla fötter är ingenting som förvånar mig. Jag vet att ansvariga politiker och andra beslutsfattare känt till att villkoren för psykiatrin under lång tid varit undermålig, men att de av ren bekvämlighet avstått från att agera eftersom de bara sett till alltings kostnad och ingentings värde. Jag har nämligen själv varit politiker och vet vad som prioriteras! Jag kommer därför att redovisa några fall som utspelats på psykiatrins verkstadsgolv. Dessa fall har socialstyrelsens ansvarsnämnd tagit del av. De berörda politikerna och psykiatrins högsta chef och dennes stab känner till vad hände eftersom detta är del av en rapport som skrevs hösten 2001. Rapporten i webbupplaga från min site.

Andra om: , , , ,

2007-01-25

Varför kvinnoemancipation är ödesdiger för mannenKvällen är jävligt mörk. Hustrun har förlupit hemmet. Hon har flytt till Västerås, av alla skithålor, med en väninna. De bor på hotell! Jo, jag tackar jag. Kvinnoemancipation! Fan, kärringarna är ju inte kloka. Disken svämmar ju över och sängen är obäddad. Det sista hon gav mig innan hon försvann var sketna 400 kronor till en limpa cigaretter och mat. Men vem fan kan tänka på mat när den alltid serverats på bestämda tider. Jag gick till bolaget istället för till ICA. Jag tänkte köpa en kvarter, men bestämde mig för ett helrör. Va fan, ska re va, så ska re va! Nån jävla mat behöver jag inte.

Sen gick jag till grannkärringen istället och sa att tanten bodde på hotell i Västerås med en väninna. Kärringjäveln sa att hon förstod min hustru. Semester från karlsloken, sa hon, fördjupar relationen. Va då fördjupar, fan jag håller på att gå under. Kylskåpet är ju nästan tomt. Jag har ju ingen mat, och bakfull är jag ju också. Å vem skall diska? Jag orkar inte med sånt här längre. Det är fan i mig bara problem med allting. Det finns inga rena kalsingar heller. Vad fan är det som händer i hemmet? Vad fan gör hon i Västerås? Jag klarar mig inte längre. Magen är ju lika tom som innan Gud skapade någonting. Den knorrar inte längre. Magen är mer tom än massan i den intergalaktiska rymden och sitter fastsmetad längs ryggraden. Det här går inte längre. Jag svälter och jag förtvivlar.

Jag orkar inte längre. Kom tillbaka, du lilja bland törnen. Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle, låt mig åter se ditt ansikte, låt mig höra din röst; ty jag längtar så.

Andra om: , , , , ,

2007-01-24

Sparvöga med den finaste kalkylatorn som fannsDet är märkligt så många människor som passerat revy i ens liv. Som den här lilla tjejen som jag träffade på Mullsjö folkhögskola för tusen år sedan. Här sitter hon på mitt rum och jag kan inte komma ihåg vad hon hette. Hon var söt som en sockerbit och vän som en prinsessa. Om jag minns rätt kom hon från Blekinge. Jag minns att hon var fascinerad av min räknedosa som jag kommer ihåg var en HP19, den tidens mest avancerade kalkylator. Men jag minns inte vad den lilla prinsessan hette. Visst är det märkligt att namn bara kan flyga sin kos. Precis som den lilla Sparvöga i Marie Fredrikssons låt. "Du lilla sparvöga, flyg över ängarna. Dröm dina drömmar så länge du känner. Du lilla sparvöga flyg över ängarna. Dröm dina drömmar så länge du känner liv." Undrar vart hon flög?

Om: , , , , ,

2007-01-23

Bättre än färska jordgubbar till midsommarDet här är min hustru. Henne älskar jag mer än färska jordgubbar till midsommar. Vi har haft ett gott liv tillsammans även om det varit en del besvärligheter efter en olycka för några år sedan. På bilden sitter min hustru och väntar på att få maten på bordet. Hon skrattar åt två tekniktokiga tokstollar, på andra sidan bordet, som leker med en mobiltelefon. Själv håller jag som vanligt på med den förbannade digitala kameran. Ja, jag brukar säga så om de moderna kamerorna med tusen funktioner som ingen fattar ”nået” av. Men det är inte så att jag inte förstår mig på kameror. Min tredje kamera var en Leica M2. Bara så ni vet. Å sen det här med min hustru så tål det nog att upprepas. Henne älskar jag mer än färska jordgubbar till midsommar. Hon är viktigare än luftens syre!

Bloggar: , , , , ,

2007-01-19

Jag fick ett mejl från en tidigare patientHej Max! Patient på psykakuten 2001, tror jag. Du var den enda av personalen som satt ner och snackde med patienterna. Jag tyckte det var himla trevligt och det tyckte de andra patienterna också som jag träffade senare när vi blivit utsläppta. Det som fick mig att friskna till var inte alla medecinerna utan de andra patienterna och du då förstås som va den enda normala bland personalen.
Du är så gullig, jag dör! // "Carro"


Det är klart att man blir både stolt och glad, när en patient skriver så fina ord om / till en gammal behandlingsassistent. Man kan även tycka att det verkar vara en rätt oproffsig relation till patienten. Men befinner man sig i en bransch där ens empati är en stor del av de verktyg man har att jobba med så blir det kanske enklare att förstå. Min erfarenhet är att det som egentligen brister är politikernas brist på kunskap om vilka resurser psykiatrin behöver för att göra ett bra jobb. En politiker är ofta en person som bara ser till alltings kostnad och ingentings värde. Quod scripsi scripsi

Andra om: , , , , ,

2007-01-17

Krakatua - En obegripligt stor naturkatastrofDet var vulkanutbrottet på Krakatua som fick konstnären Edvard Munch att måla "Skriet" 1893. Den norske konstnären skrev i sin dagbok vad han upplevde den kväll då vulkanen på ön Krakatua exploderade: "Plötsligt blev himlen blodröd, skyar av blod och eldtungor hängde över den blåsvarta fjorden och staden. Jag stod ensam, skälvande av oro. Jag kände ett stort ändlöst skrik som genomborrade naturen" Skriet som hördes till världens ände.

Krakatua (Krakatoa, Krakatau eller Gunung Pulu Rakata) är en liten, obebodd, vulkanisk ö mellan Sumatra och Java i Indonesien, i västra delen av Sundasundet, belägen omkring 41 kilometer från närmaste punkten på Java, under 6° 8' sydlig breddgrad och 105° 26' östlig längdgrad. Krakatoa är mest känt för sitt våldsamma och oerhörda utbrott år 1883. Ön hade sedan 1680 inte visat någon vulkanisk verksamhet alls, då en våldsam explosion inträffade den 20 maj 1883. Ljudet hördes till världens ände och den tsunamin som följde nådde en höjd på närmare 40 meter. Mängden stoft i atmosfären var så stor att temperaturen på jorden sjönk under de närmaste 5 åren. Katastrofen krävde minst 36,000 människoliv.

Om: , , , , ,

2007-01-16

Budo & Kampsportsförbundet ogillar IshockeyförbundetSvenska Ishockeyförbundet har sökt samarbete, utan framgång, med det Svenska Budo & Kampsportsförbundet med motiveringen att hockey är en kampsport som kan ses som en hybrid mellan boxning och kendo fast på is. Svenska Budo har avslagit ansökan med följande motivering:

1) Kendo är en kampsport med mycket gamla anor. Ursprunget är samurajens stridskonst med det japanska svärdet. Boxning, The nobel art of selfdefenses, är en sport där två tävlande försöker träffa varandra med händerna. Ishockey är en sport där två lag försöker träffa varandras spelare med slagträ som kallas klubba.

2) Hockey är en omanlig och brutal gruppboxning (film-GB) som saknar det ädelmod som är helt vägledande inom alla budosporter. Svenska Budo & Kampsportsförbundet kan inte tillåta avklädning av skyddsutrustning under pågående match för att nå högre grad av skadeverkan på motståndarna som i hockeyboxning (film-HB)

Andra om: , , , , , ,

2007-01-15

Tjuv och polis med eget ljudTjuv och Polis är ett klassiskt speläventyr för hela familjen. Spelet går ut på att stjäla så mycket pengar som bara är möjligt. Fyra av spelarna skall vara poliser medan alla de övriga deltagarna blir tjuvar. Tjuvarna får ihop sina pengar genom grova rån av både postkontor, banker och värdetransporter medan polisen får ihop sina pengar genom de gratifikationer som utbetalas när tjuvarna häktas. Den som till slut har mest pengar vinner spelet, oavsett om han eller hon är tjuv eller polis. För de riktiga entusiasterna finns nu en fin vuxenversion av spelet med olika ljudeffekter som startar när man hamnar på en viss plats på spelplanen. Här följer två underbara exempel på spelets ljudeffekter:

Klicka först här och sedan där

Kolla vad andra Bloggar skriver om:
, , , , , ,
.

2007-01-14

Göran Perssons dubbelgångare PerseniusSe så lika de är. Vem är Persson och vem är Persenius och vad vilja de två tillsammans och var och en för sig. Gemensamt för de båda är fåfängan. Är de inte på torp så är det på latin. Fåfängt så det förslår. Mänsklig svaghet kanske men definitivt inte obetydligt.
Att jämföra Persson med August Palm och Persenius med Paulus är inte rättvist eftersom de två dubbelgångarna verkar i motsatt anda än sina föregångare. Sossarna och Svenska kyrkan är i kris.

Persenius är biskop i Uppsala och skall i sitt ämbete i första hand vårda den kyrka han har fått att ansvara för och verka för att Trosbekännelsen gäller. Även andra versen som börjar med orden: Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre.

Biskopen gör tvärtemot sitt uppdrag han fått från Jesus Kristus. För att inte stöta sig med våra inflyttade muslimska bröder och systrar håller han deras tro högre än vår kristna tro och tradition. Han struntar i alla dessa kristna syrianer, assyrier och kopter som flytt från sina hemländer efter att ha utsatts för förföljelse och folkmord utan motstycke när han nu håller på att demokratiserar Svenska kyrkan med ett avkristnande rättvisekrav in absurdum!

Vi kan inte ha skolavslutningarna i kyrkan kvar utan att göra våld på oss själva som kyrka eller på ett okänt antal elever eller lärare. Biskopen i Uppsala stift, Ragnar Persenius, anser att det är dags att sluta fira skolavslutningar i kyrkan. Han skriver på DN debatt att skolavslutningarna i kyrkan är en rest från en tid när stat, ideologi, samhälle och kyrka var en enhet.

Vad Göran Persson anser om skolavslutning i kyrkan är helt och hållet hans ensak. Vad Ragnar Persenius anser om skolavslutning i kyrkan är skamligt! Fler biskopar än polska borde ställas i skamvån

Andra bloggar om: , , ,

2007-01-13

Proffsboxningsgalan - 2 veckor kvarScandinavium i Göteborg lördagen den 27 januari 2007

Aldo Colliander är inte bara en av Sveriges fyra bästa boxare. Han är kaxig också. Till arrangörens manager sade han "Jag möter alla dina gubbar, Wally, med en hand. Jag är en riktig boxare, ingen skitboxare. Punkt slut!" Skål tamefan för Aldo Colliander. Skål!

Om: , , , ,