2008-09-22

Är ni två volontärer eller en eldsjäl som gör upp eldGoda exempel startas i regel av entusiaster som brinner för sin fråga och som är beredd att lägga ner många tusen obetalda timmar för att kunna utveckla denna fråga till något som ger synbarliga resultat. Ofta är eldsjälar otåliga ”görare” som avskyr byråkrati och ”långbänkar” och som inget annat vill än att så snabbt som möjligt komma till skott.

Det är inte alla eldsjälar som passar i samhällets huvudfåra. Av olika anledningar kan de ha kommit på kant med de spelregler som gäller i den offentliga vardagen. Men oavsett detta har eldsjälarna ofta just de egenskaper i form av exempelvis mod och envishet och erfarenhet som i slutänden kan ge dem och de verksamheter de bedriver status av ett gott exempel om man från den eventuella samarbetspartnerns sida förmår att slussa in dem i ett konstruktivt utvecklingsarbete. Förmåga att kunna bygga broar mellan eldsjälar och etablissemanget är därför en viktig fråga. Inte minst för våra frivilligorganisationer att ta till sig.

Läs även andra bloggares åsikter om:
, , , , , , , , , , ,
.

Inga kommentarer: