2008-05-05

Med Ebba Brahe i Gränna
Ebba Brahe kommer från kung Magnus Ladulås vittomtalade Visingsö till herr Per Brahes väldiga grevskap, som när det var som störst på den gamla goda tiden, omspände över tolv kvadratmil fördelade på över 20 socknar i Småland, Västergötland och Östergötland. Per Brahes domän Visingsborg omfattade år 1569 sammanlagt 468 hemman och på 1640-talet ytterligare ungefär 100 hemman och då rikets största grevskap.

På Per Brahes tid motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att hemmansägaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och erlägga den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman åsattes ett helt mantal.

Läs även andra bloggares funderingar om och kring:
, , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: