2007-03-10

Geodesi handlar om att mäta jordenGeodesin är en av de äldsta naturvetenskaperna och sammankopplades länge med astronomi och geometri. Den naturvetenskapliga geodesin studerar jordens form, tyngdkraftsfält och dess förändringar. En av geodesins viktigaste uppgifter är uppbyggande och underhållande av nationella och eller globala koordinatsystem, som är av stor betydelse för all geografisk information. Vidare utvecklas avancerade geodetiska mätningstekniker för noggrann positionering och navigering med hjälp av moderna satellittekniker (t.ex. GPS – Global Positioning System).Jag skrev år 1987 en uppsats, Från mätning till karta, som gick i tryck fyra gånger och som bland annat publicerades av (SKMF) Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening i tidskriften SINUS (nummer 2 och 3 under 1989). Uppsatsen användes som läromedel på den mättekniska linjen vid Åsö gymnasium och andra lantmäterienheter. Här kommer inledningen som kort sammanfattar äganderättens egen historia:

"Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter". Med dessa meningar, arkaiska som i en gammal landskapslag, inleds jordabalken. Associationen till äldre rätt ligger dock inte endast i språket. Knappast någon del av den svenska rätten kan sägas ha så stark historisk anknytning som fastighetsrätten. Jord och vad därtill hörde, utgjorde förr den enda egentliga formen av realkapital. Tillgång till jord kom därför att utgöra grundvalen för ekonomiskt och politiskt inflytande.

När fasta bosättningar uppkom, skedde detta på så sätt att en grupp människor bröt upp mark inom ett visst område och där började driva jordbruk. Den som nedlagt arbete ville också skörda, och det uppkom då en föreställning om företrädesrätt till ett visst område. Denna första jordäganderätt var emellertid inte förbehållen en viss individ, utan var en rätt som tillkom en grupp av människor. Det var alltså närmast en kollektiv äganderätt. Ur denna kollektiva äganderätt utvecklades så småningom en alltmer individualiserad jordäganderätt.

Även under en tid då jorden, såsom först var fallet, låg helt i sambruk blev det naturligt att betrakta tomten och bostadshuset såsom tillhörande en enskild individ. Senare kom en uppdelning av den odlade jorden mellan delägarna i byn . Tanken var givetvis också här att den som sådde också skulle skörda. Av naturliga skäl vet vi inte så mycket om detaljerna i denna uppdelning, som säkerligen var mycket skiftande.

Då en mer individualiserad rätt till jorden började framträda kom därför föreskrifter om skyldighet att, om man avyttrade sin jord, i första hand göra detta till en släkting. Äganderätt till jord har definierats på olika sätt under olika perioder. Den nu allmänt accepterade definitionen innebär att äganderätten skapas av de rättsregler som gäller i samhället. Med utgångspunkt från de idèer, som trängde igenom under franska revolutionen, definierade man däremot äganderätten som en i princip obegränsad rätt att förfoga över det ägda. Äganderätt till jord har således varierat under olika tidsperioder från en mycket begränsad rätt till det ägda till en ganska oinskränkt förfoganderätt.

Naturligtvis uppstod också kravet att kunna bevisa, vilken jord man hade äganderätt till och vad man fick avyttra. Någon form av mätning erfordrades. Denna mätning skulle också kunna dokumenteras på ett oantastligt sätt! Uppsatsen är en tidsresa från Egyptens repspännare >?
När jag idag, många år senare, läser mina sista rader i uppsatsen tar jag mig för pannan över min fräckhet. Lite full i skratt blev jag nog och aningen stolt över att jag redan då insåg att vissa sakare aldrig skulle kunna förändras, även om tekniken skenat iväg. Så här skrev jag då: Med dessa, mina sista ord, vill jag tillägna min uppsats, alla de inom den offentliga sektorn som ställts utanför och bedömts övertaliga av politiker och makthavare, vars enda ambition varit att visa "handlingskraft", en ambition som historien med all sannolikhet kommer att döma ut som fullständigt dådlös och inkompetent. För den vetgirige kan en förkortad version av uppsatsen från 1987 (-92) läsas om man klickar på uppsatsen.pdf

Andra om: , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

12 345 679 x 9 = 111 111 111
12 345 679 x 18 = 222 222 222
12 345 679 x 27 = 333 333 333
12 345 679 x 36 = 444 444 444
12 345 679 x 45 = 555 555 555
12 345 679 x 54 = 666 666 666
12 345 679 x 63 = 777 777 777
12 345 679 x 72 = 888 888 888
12 345 679 x 81 = 999 999 999
heeeeuuureeekaaa
12345679 x 999 999 999 = 12345678987654321

Geodeten sa...

Wilds T4. Flexibel förstoring upp till 80 ggr. Teodoliternas Rolls Royce på sin tid och lika dyr.

Max Hobstig sa...

Stämmer!
Själv har jag *bara* en Wild T2 och en Kern Tachymeter DK-RV. De går inte av för hackor de heller :-)

Elisabeth sa...

Jag hatar siffror. Säger mej inte ett jota. Däremot så kan man mäta arealer & jordnära ting i en annan form. Jag tänker på bonden Eric Sandlin som fick lämna sina 2 livsverk för profitens skull. I detta fall gäller det golf. Som jag också hatar. Eftersom det är sport som får människan att tro att den är något förmer än den som inte sysslar med denna idiotiska sysselsättning. Fast minigolf spelar jag gärna. För en femtilapp kan man få tillgänglighet till Stadsparkens Minigolfbana+boll+klubba. Inget "handicap" behöver man heller för den delen. Sen kan man ta sej nåt uppfriskande att dricka efteråt oxå.