2007-10-25

Det är förbjudet att skräpa ned utomhusFrån kommunens hemsida
Det är förbjudet att skräpa ned utomhus! Detta gäller ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden. Det gäller både för dig som bor där och för dig som är på tillfälligt besök. Miljökontoret har som myndighet möjlighet att förelägga den som skräpat ned att städa efter sig. Dessutom lämnas ärendet vidare till polis- eller åklagarmyndighet om det finns misstanke om brott.

Mitt brev till ansvariga i kommunen
Det här med hundskit är inte så roligt. Ju mer skit desto otrevligare blir det. Men någon måste ta hand om hundskiten om den i organisatorisk form samlas till ett av kommunen anvisat ställe. Nu håller det på att gå överstyr i Dalbyhov eftersom en del hundägare nu kastar sina skitpåsar i Valhallabäcken. Visserligen drabbar det ingen fattig medborgare men recipienten skall inte behöva ta skit för att kommunen inte håller sin del i avtalet mellan medborgarna (medborgarnas skattekronor).
Jag bifogar några vackra höstbilder från vår hembygd och hoppas att kommunen skickar någon ansvarsfull miljömedveten tjänsteman eller kommunalarbetare och tömmer den skittunna som sedan flera dagar varit överfull. För att förenkla för utföraren att hitta så bifogar jag även en flygbild med pil som pekar mot skittunnan. För övrigt önskar jag er alla en fin dag, trots skiten, med mycket sol och värme :-)

Nyligen: , , , , , , , , , , , , ,

1 kommentar:

Fakta om nedskräpning sa...

Studier visar att nedskräpning skapar en negativ spiral: Människor uppfattar det ofta som att det är okej att slänga skräp på marken om det redan ligger skräp där. En plats som är nedskräpad drar ofta till sig både klotter och annan skadegörelse. Följden blir en plats som upplevs som både otrevlig, otrygg och ofräsch att vistas på!